resistencia-ws

La gamma WS els proposa una tecnologia exclusiva, amb una corrent pulsada de molt alta freqüència

Els impulsos, en corrent contínua, optimitzen la qualitat de la soldadura. Els temps de soldadura, d’entre 1 i 50 impulsos per segon, confereixen qualitat i homogeneïtat qualitats necessàries per una alta eficàcia de la soldadura.


La freqüència dels punts és molt elevada i permet a la soldadura aconseguir un espessor important amb una finor real de precisió en els ajustos de potència i temps

Aquesta tecnologia confereix prestacions d’alt nivell amb un tamany i un pes reduïts.

Màquina

Vídeo

Aplicacions